ตุลาคม 2565

เนื่องในวันที่ 16 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันอาหารโลก ก็จะมีการรณรงค์ให้กินอาหารให้ถูกสุขลักษณะ และได้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่แต่ละประเทศมี การให้ความรู้จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะนอกจากจะทำให้สุขภาพของคนดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการช่วยให้สภาพแวดล้อม สภาพอากาศดีขึ้นได้อีกด้วย

Visitors: 25,780