แผนที่ภูมิศาสตร์ #EP-572

รหัสสินค้า : BK-364-572

ราคา

฿ 50.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม ฿ 50.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

โปสเตอร์ภูมิศาสตร์ พิมพ์ออฟเซ็ท บนพลาสติกพีพี PP คุณภาพดี หนา 200 ไมครอน (0.2 มม.) สีคมชัด เนื้อหาชัดเจน


พลาสติกทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย เปียกน้ำได้


ใช้ประกอบการเรียนรู้ สื่อการเรียน การสอน วิชาสังคม

เกี่ยวกับพื้นที่บนโลกที่แตกต่างกันทั้งลักษณะทางระบบนิเวศ ระดับความสุง-ต่ำ ซึ่งต้องประกอบด้วยป่าไม้ แม่น้ำ ทะเล ภูเขา

ก่อให้เกิดภูมิประเทศที่หลากหลายและแผนที่ที่แสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์นี้ จึงมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป ได้แก่

1 Fjord อ่าวแคบ ที่อยู่ระหว่างหน้าผาสูงชัน

2 Glacier ธารนํ้าแข็ง

3 Iceberg ภูเขานํ้าแข็ง

4 Hill เนินเขา

5 Mountain range เทือกเขา

6 Valley หุบเขา

7 Mountain ภูเขา

8 Peak ยอดเขา

9 Reservoir อ่างเก็บนํ้า

10 Volcano ภูเขาไฟ

11 Tundra ที่ราบที่ไม่มีต้นไม้ในขั้วโลกเหนือ

12 Ocean มหาสมุทร

13 Geyser นํ้าพุร้อน

14 Desert ทะเลทราย

15 Cape แหลม

16 Bay อ่าว

17 Jungle ป่าทึบ

18 Waterfall นํ้าตก

19 Cave ถํ้า

20 Prairie ทุ่งหญ้า

21 Canyon หุบเขาลึกชัน

22 Sand dune สันทราย

23 Oasis บริเวณอุดมสมบูรณ์ในทะเลทราย

24 Strait ช่องแคบ

25 River แม่นํ้า

26 Land พื้นดิน

27 Stream ลำธาร

28 Rainforest ป่าทึบเขตร้อน

28 Lake ทะเลสาบ

29 Channel ช่องแคบ

30 Sparse forest ป่าโปร่ง

31 Plain ที่ราบ

32 Plateau ที่ราบสูง

33 Mesa ภูเขามียอดแบนราบ

34 Gulf อ่าวขนาดใหญ่

35 Beach ชายหาด

36 Coast ชายฝั่ง

37 Marsh บึง

38 Mangrove forest ป่าชายเลน

39 Delta สามเหลี่ยมปากแม่นํ้า

40 Rock โขดหิน

41 Cliff หน้าผา

42 Tide กระแสนํ้า

43 Peninsula คาบสมุทร

44 Sea ทะเล

45 Island เกาะ

46 Archipelago หมู่เกาะ


เหมาะสำหรับผู้กำลังศึกษา อาจารย์ผู้สอน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป


ขนาดสินค้า กว้างxยาว : 50x70 ซม.


ราคา : 50 บาท/แผ่น

Visitors: 3,880