google13076cdc17b3388d

พฤศจิกายน 2566

วันลอยกระทง  เป็นประเพณีสำคัญประจำปีของไทยที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน 
ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ราวเดือนพฤศจิกายน น้ำเต็มสองฝั่งแม่น้ำลำคลอง
 
ความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง
๑. ความเชื่อเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เป็นพิธีการบูชาพระพุทธเจ้าวิธีหนึ่ง
- การบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค์ที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า
- การเฉลิมฉลองต้อนรับพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
- เป็นการบูชารอยพระพุทธบาทริมฝั่งแม่น้ำนัมมทา ประเทศอินเดีย
๒. ความเชื่อเกี่ยวเนื่องกับตำนานการลอยกระทงเพื่อบูชาท้าวผกาพรหม
๓. เพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาผู้ให้กำเนิดแหล่งน้ำให้คนได้ใช้ประโยชน์ 
 
ประโยชน์ของประเพณีลอยกระทง
๑. เพื่อแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และแม่น้ำ-ลำคลอง
๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษาแม่น้ำ-ลำคลอง ให้ใสสะอาด
๓. เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในครอบครัวและชุมชน
๔. สืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

ชวนน้องๆ เล่นบัตรจับคู่ มีคำศัพท์กำกับด้วย โดยเริ่มจากชุดผลไม้ ET-326 ซึ่งใกล้ตัวเด็กๆ ก่อน แนะนำให้ดูบัตรที่มีลักษณะเป็นผล แล้วอธิบายเล็กน้อยว่า ผลไม้จะมีเปลือกเพื่อห่อหุ้มเนื้อที่กินได้ไว้ภายใน หลังจากนั้นตามด้วยบัตรที่แสดงเนื้อผลไม้ ผู้นำเกม คุณครู หรือผู้ปกครอง วางจับคู่บัตรให้ดูเป็นตัวอย่าง เมื่อเด็กๆ พร้อมที่จะเล่น ก็นำบัตรมาคละรวมกัน จะหงายหรือคว่ำบัตรก็ได้ 
 
พาเด็กมาออกกำลังกายแล้วก็มารู้จักอุปกรณ์และชนิดกีฬา ET-344 ด้วยบัตรจับคู่ ภาพประกอบน่ารักมาก โดยบัตรภาพอุปกรณ์จะโดดเด่นชัดเจนมาก และในภาพชนิดกีฬาก็จะมีผู้เล่นกำลังใช้อุปกรณ์นั้นๆ อยู่ เด็กๆ สามารถสังเกตได้จากอุปกรณ์กีฬานั้นๆ แล้วจะเริ่มจับคู่ได้

สำหรับเด็กๆ ที่มีประสบการณ์หลากหลายเมื่อมารวมกลุ่ม จะเหมาะกับเกมจับคู่ ET-611 Matching Jigsaw Puzzle ในรูปแบบจิ๊กซอว์ชุดนี้ที่สุด Let's Fine Out. What....? เริ่มจากผู้นำให้เด็กๆ ดูบัตรทีละคู่ แล้วให้เด็กเล่าประสบการณ์ให้กันและกันฟัง หลังจากนั้นนำบัตรมาคละกัน
เล่นจับคู่ จับเวลา เพื่อกระตุ้นสมองให้สังเกตและจดจำ


ชุดเกมผลิตจากบัตรพลาสติก หลังจากเล่นแล้วสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ด้วยน้ำสบู่

Flash Cards 3 ภาษา ขนาดใหญ่ จับถนัดมือ จะเล่นแยกชุด แล้วนำมารวมกันคละๆ กัน เล่นซ้ำๆ เพิ่มความแม่นยำจำได้จำดี ซึ่งชุดแรกในกลุ่มนี้ ต้องให้เรียนรู้ก่อน คือ My body คำสั้นและเป็นเรื่องของอวัยวะของร่างกายเด็กเอง ตามด้วยชุดเรขาคณิต ยานพาหนะ และฤดูกาล หรือนำบัตรไปแต่งห้องเรียน ห้องหนังสือ มุมทำการบ้าน อ่านหนังสือ เพราะบัตรภาพมีสีสันสดใส ชวนมอง

Visitors: 62,862