google13076cdc17b3388d

กันยายน 2566

วันเยาวชนแห่งชาติ เริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2528 ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยถือความเป็นสิริมงคลให้ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) ซึ่งทั้ง 2 พระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ และปีเดียวกันนี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญว่า “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” “Participation, Development and Peace”

หน้ากากเล่านิทาน เป็นอุปกรณ์สำหรับประกอบการเล่านิทาน ประกอบด้วยแผ่นหน้ากากและสายคาดที่ศีรษะ ใช้งานง่าย เล่าเรื่องได้หลากหลาย ซึ่งประโยชน์ของการฟังนิทานนั้นเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการใช้จินตนาการ กระตุ้นสมองให้สร้างสื่อประสาทเพื่อพัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ปาก มือ ซึ่งทุกส่วนจะมีมัดกล้ามเนื้อเพื่อการขยับและเคลื่อนไหว และทำให้เด็กหรือเยาวชนอยากจะรู้เรื่องราวต่างๆ มากขึ้นอีก พร้อมที่จะรับการฝึกสอนให้อ่านหนังสือ เมื่อเด็กๆ อ่านได้ด้วยตัวเอง ก็จะเกิดความสนุกสนานไปอีกแบบ แล้วได้ซึมซับคุณธรรมต่างๆ ที่ผู้เล่าเรื่อง หรือผู้เขียนนิทานได้แอบแทรกไว้ เช่น นิทานอีสป นิทานปรัมปราต่างๆ

โปสเตอร์นิทาน สอนท่อง ก-ฮ, A-Z และนิทานอีสป เช่น มดกับตั๊กแตน ราชสีห์กับหนู เป็นต้น สำหรับติดผนัง หรือตัดแปะ ตกแต่งห้องเรียนเพื่อดึงดูดความสนใจหนูๆ 

ประโยชน์ของการเล่านิทาน ช่วยกระตุ้นจินตนาการ, สอนให้เด็กคิดดี ทำดี, สร้างเสริมความฉลาดทางอารมณ์, สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น, รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น, ฝึกความกล้าแสดงออก, ส่งเสริมการสื่อสารและการใช้ภาษา และเด็กรู้จักแยกแยะระหว่างความจริงและจินตนาการ

สมุดบันทึกรักการอ่าน เป็นพื้นที่สำหรับสรุปและย่อเรื่องราวที่อ่านแล้ว บันทึกด้วยลายมือแล้วจดจัดลำดับความคิด รวมไปถึงวิเคราะห์ประเด็นที่สนใจเป็นพิเศษ อาจจะมีการโน้ตเพิ่มเติมชื่อหนังสือหรือคำสำคัญที่ต้องค้นคว้าต่อไป

แฟ้มใส่เอกสาร ปกแฟ้มพิมพ์ลายนิทานที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ หนูน้อยหมวกแดง สโนว์ไวท์ วันเดอร์แลนด์ และเงือกน้อย แต่ละแบบสีสันสดใส น่ารัก มีส่วนสร้างแรงบันดาลใจ และยังใช้ลายที่ปกแยกประเภทการเก็บเอกสารได้อีกด้วย เช่น

  • ปกหนูน้อยหมวกแดงเรื่องด่วนๆ หรือเกี่ยวกับความปลอดภัย

  • ปก Snow White เก็บเรื่องอาหารการกินหรือสุขภาพ

  • ปก Wonderland เน้นเก็บเอกสารพิเศษมากๆ

  • ปก Mermaid ส่วนเอกสารที่ละเอียดอ่อนต้องให้นางเงือกดูแล

โปสเตอร์ความรู้ ขนาด A4 สำหรับเด็กๆ เยาวชน เรียนรู้ จดจำ คำศัพท์ เครื่องดนตรี เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์กีฬา 

โปสเตอร์ความรู้ ขนาด A4 คำศัพท์ที่มีในสถานที่ต่างๆ ท่องสะสมเพิ่มคลังคำศัพท์ได้ทุกวัน ทุกที่ พกพาสะดวก เก็บใส่แฟ้มแยกหมวดหมู่ใช้ได้ยาวนาน เพราะผลิตจากพลาสติก นำไปส่งต่อรุ่นน้องได้

Visitors: 62,861