google13076cdc17b3388d

สิงหาคม 2566

วันแม่แห่งชาติ เป็นวันสำคัญที่ถูกกำหนดขึ้น เพื่อให้ลูกทุกคนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่เป็นครูคนแรกทั้งนี้ลูกๆ ทุกคนสามารถตอบแทนบุญคุณแม่ได้ โดยเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสอนช่วยทำกิจการงานของท่านผ่อนหนักเป็นเบา ปรนนิบัติใกล้ชิดดูแลความเป็นอยู่ของท่านให้สะดวกสบายทั้งยามปกติยามชราและเจ็บป่วยคอยพูดคุยสอบถามและหมั่นสังเกตสุขภาพท่านอยู่เสมอ

ประวัติวันแม่แห่งชาติ สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่ คือดอกมะลิ ซึ่งมีสีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี เปรียบได้กับรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลาย

พ.ศ. ๒๔๘๖ วันที่ ๑๐ มีนาคม มีการจัดงานวันแม่ครั้งแรกในประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๔๘๗ งานวันแม่ถูกยกเลิกไปเนื่องจากเข้าสู่ช่วงสงคราม
พ.ศ. ๒๔๙๓ สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ กำหนดให้ ๑๕ เมษายน ของทุกปีเป็นวันแม่ มีการเพิ่มกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มความสำคัญของวันแม่ทำให้เป็นงานประจำของชาติตามประกาศของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
พ.ศ. ๒๕๑๙ ทางราชการได้กำหนดวันแม่ขึ้นมาใหม่ โดยให้ถือวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติจนถึงปัจจุบัน
 
สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสสำคัญๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนในชาติ
 
สมุดเซ็นเยี่ยม สำหรับวางไว้ ณ สถานที่่สำคัญๆ เพื่อต้อนรับผู้มาเยือนได้ลงนามและแสดงความรู้สึกต่อสถานที่นั้นๆ ซึ่งผู้มาเยี่ยมเยือนอาจจะมีคำแนะนำใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสถานที่นั้น ก็สามารถเขียนแสดงทัศนะได้โดยสังเขป และยังเป็นสมุดจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติได้อีกด้วย
 
แฟ้มลายผ้าไทย ขนาด A4 ปกแฟ้มพิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี บนพลาสติก PP ในรูปแบบแฟ้มซอง L-shape เก็บเอกสารชั่วคราว, แฟ้มพับที่กางออกได้ 180 องศา มีช่องใส่เอกสารได้ทั้งปกซ้ายและขวา ใส่กระดาษขนาด A3 ได้ด้วยแล้วพับครึ่ง สำหรับเก็บขนาดเล็กและกางออกได้ขนาดใหญ่ ถ้าต้องการเก็บปริมาณมากขึ้นอีกก็เก็บในรูปแบบแฟ้มโชว์เอกสารที่มีซองใส ปกป้องฝุ่น และความชื้น ยืดอายุเอกสาร หรือปรับใช้ในรูปแบบเล่มเมนู ในร้านอาหารไทย ช่วยเสริมรูปลักษณ์ของกิจการ ร้านอาหารได้ชัดเจน
 
แฟ้มลายจิตกรรมไทย รามเกียรติ์-โขน จากฝาผนังวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว วัดหลวงที่ชาวต่างชาติรู้จักและชื่นชม และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้ได้แฟ้มที่งดงามเหมาะกับงานเอกสารที่ต้องการเก็บรักษา และเพื่อสื่อสารกันในองค์กรต่างๆ ด้วยข้อมูลเชิงอัตลักษณ์ไทย แฟ้มลายนี้จึงเหมาะมากที่จะเป็นตัวแทนความเป็นไทย ลวดลายที่แตกต่างกัน สามารถนำไปใช้แยกหมวดหมู่ หรือประเภทเอกสารได้ 
โปสเตอร์พลาสติก ชุดวงจรชีวิตสัตว์ เป็นส่วนเสริมวิชาวิทยาศาสตร์ สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เป็นสื่อการเรียนการสอนที่พกพาสะดวก แผ่นใหญ่ม้วนได้ไม่ยับ แผ่นเล็กจัดเก็บในแฟ้มโขว์เอกสาร เปิดอ่านได้เหมือนหนังสือ จัดนิทรรศการ ป้ายนิเทศ ก็ดึงดูดความสนใจได้ด้วยภาพพิมพ์ที่สวยงาม
 
เทมเพลท แผ่นฉลุตัวอักษร ไทย-อังกฤษ และลายไทย เหมาะสำหรับงาน DIY งานฝีมือ ตกแต่งปกรายงาน ป้ายชื่อร้าน ข้อความแต่งผนัง ชิ้นงานอดิเรก ทุกแผ่นที่ขอบเจาะ 11 รู สะดวกเก็บและแยกหมวดหมู่ ใช้ร่วมกับแฟ้มขนาด B4 ซึ่งนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจ มีไว้ใช้งานได้คุ้มค่า เพราะผลิตจากพลาสติก PP มี 2 ความหนาให้เลือกคือ 300 ไมครอน (0.3 มม.) และ 700 ไมครอน (0.7 มม.)
Visitors: 62,867