google13076cdc17b3388d

โปสเตอร์ความรู้ คำศัพท์หลายภาษา ขนาด A4

รหัสสินค้า : BK-342-360s

ราคา

฿ 20.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม ฿ 20.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

โปสเตอร์ความรู้ ป้ายนิเทศ สื่อการเรียนการสอน ขนาด A4 ชุด คำศัพท์หลายภาษา ภาษาไทย ภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ Thai-Mandarin-English ขนาด A4 พิมพ์ออฟเซ็ทบนพลาสติกพีพี หนา 300 ไมครอน (0.3 มม.) งานพิมพ์มีคุณภาพ ความละเอียดสูง ชัดเจน สวยงาม

EA-343 ตัวเลขจีน-ตัวเลขอารบิก คำอ่าน Pinyin และ ภาษาไทย เช่น - yi อี 1

EA-348 ร่างกายของฉัน เด็กผู้ชาย คำศัพท์ ภาษาจีน และ ภาษาไทย คำอ่าน Pinyin และ ภาษาไทย เช่น 手 มือ shǒu โส่ว 

EA-349 ร่างกายของฉัน เด็กผู้หญิง คำศัพท์ ภาษาจีน และ ภาษาไทย คำอ่าน Pinyin และ ภาษาไทย เช่น 头发 เส้นผม tóufa โถว ฝะ

EA-360 12เดือน 12Months ลายการ์ตูน คำศัพท์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน เช่น 1 January มกราคม (ม.ค.) ภาษาจีน 一月 คำอ่านพินอิน Yīyuè

EA-461 สมาชิกในครอบครัว ภาพและคำศัพท์ ภาษาจีน และ ภาษาไทย คำอ่าน Pinyin และ ภาษาไทย เช่น 妈 mā มามะ แม่, 爸爸 bàba ป้าปะ พ่อ, 姐 姐 jiě jie เจี่ยเจีย พี่สาว, 我 wǒ หว่อ ฉัน, 弟 弟 dì di ตี้ติ น้องชาย, 昧 昧 mèi mei เม่ยเหม่ย น้องสาว เป็นต้น

EA-463 ภาพและคำศัพท์ ภาษาไทย-อังกฤษ คำอ่านภาษาไทย ชุด My Family เช่น ปู่ Grandfather แกรนด์ ฟาร์เธอร์, ย่า Grandmother แกรนด์ มาร์เธอร์ เป็นต้น

EA-494 ฝึกอ่านพินอินเบื้องต้น คำอ่าน Pinyin และ ภาษาไทย

EA-509 ฤดูกาลและสภาพอากาศ Seasons & Weather ภาพการ์ตูนฤดูกาลต่างๆ และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คำศัพท์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน เช่น Autumn ฤดูใบไม้ร่วง ภาษาจีน 秋天 คำอ่าน Pinyin Qiūtiān  


  • ได้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มทักษะภาษาต่างประเทศ การสื่อสาร และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โปสเตอร์ขนาดพกพาจับได้ถนัดมือ
  • ใช้ประกอบการเรียนการสอน วัยก่อนเข้าเรียนและปฐมวัย ติดบอร์ดให้ความรู้ สำหรับผู้กำลังศึกษา อาจารย์ผู้สอน ผู้ปกครอง และบุคคลผู้สนใจทั่วไป 
  • พลาสติกพีพีทนทาน มีความคงตัวแข็งแรงไม่เสียรูปง่าย ต้านทานการฉีกขาด ใช้งานได้นาน
  • ทนความเปียกชื้น เช็ดล้างทำความสะอาดง่ายด้วยน้ำ หลังการใช้งาน
  • ขนาดสินค้า โปสเตอร์ A4: กว้างxสูง: 29.7x21 ซม.


#โปสเตอร์การศึกษา #2ภาษา #ไทยอังกฤษ #3ภาษา #ไทยจีนอังกฤษ #คำศัพท์ #สื่อการเรียนการสอน #English #Mandarin #Thai #Vocabulary

Visitors: 62,863