สิงหาคม 2564

ชุดจัดบอร์ด ผลไม้นานาชนิด ET-778 ทั้งผลไม้ในประเทศไทย และต่างประเทศรวมทั้งหมด 30 ชนิด เพิ่มคลังคำศัพท์ในหมวดหมู่ของกินให้กับเด็กๆ หรือนำชื่อผลไม้ไปค้นคว้าเพิ่มเติมขยายองค์ความรู้ได้อีก 30 เรื่อง


แผนที่ประเทศจีน EA-331  ประเทศไทย EA-332 และ ทวีปเอเชีย EA-333 แผนที่ประกอบด้วยพื้นที่แผ่นดิน พื้นมหาสมุทร ทิศ เส้นรุ้ง เส้นแวง ชื่อ และขอบเขต ซึ่งการเรียนรู้แผนที่ต้องใช้สายตาและสมองส่วนของการจดจำ เมื่ออ่านแผนที่บ่อยๆ จำได้แม่นยำ สมองส่วนเชื่อมโยงจะทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลก่อนนำไปใช้งาน ดังนั้นแผนที่ฉบับพกพาจึงเหมาะมากที่จะนำไปนั่งท่องจำในที่ต่างๆ เพราะวัตถุดิบเป็นพลาสติก ความหนา 300 ไมครอน (0.3 มม.) เปียกน้ำได้ ไม่ฉีกขาดง่าย ม้วนเก็บ หรือเก็บในแฟ้มเอกสารก็ยิ่งยืดอายุการใช้งานออกไป

แบบท่องจำ A-Z Cute Animal EA-334   ABC Fruits&Vegetables EA-335  My Body EA-336 EA-337  ในช่วงวัยเรียนรู้ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล เป็นช่วงที่เด็กชอบพูดและทำซ้ำๆ แบบฝึกท่องจำจึงมีประโยชน์มาก ควรมีมากมายหลายแบบ เพื่อท่องวนไป จนขึ้นใจ เมื่อได้เข้าเรียนหนังสือ เด็กจะเรียนหนังสือในอัตราก้าวหน้า ซึ่งทำให้ตัวเด็กเองมีความภูมิใจที่ทำเกรดได้ดีและรักการเรียนหนังสือไปเองโดยอัตโนมัติ

Visitors: 6,010