มีนาคม 2565

โปสเตอร์พลาสติกขนาด A4 รวมคำศัพท์ของสถานที่ที่เด็กๆ ควรรู้ ได้แก่ สวนสัตว์ ร้านผลไม้ ร้านอาหาร ห้องเรียน แผ่นพิมพ์ขนาดกะทัดรัด เป็นพลาสติกหนา 0.3 มม. และยังมีเกมจับคู่บัตรภาพ อาชีพ-สถานที่, อาชีพ-ยานพาหนะ เกมกระดานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่เที่ยวในกรุงเทพฯ  เที่ยวทั่วไทย  เที่ยวอาเซียน เหมาะสำหรับเสริมความรู้เชิงทักษะการเดินทาง การดูทิศทาง ภูมิศาสตร์กายภาพ มีทั้งคำศัพท์พื้นฐานและคำศัพท์เฉพาะ รวมไปจนถึงโปสเตอร์ขนาด 50x70 ซม. ให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กายภาพ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับเมฆ วัฏจักรของน้ำ น้ำขึ้นน้ำลง พายุหมุนเขตร้อน การเกิดกลางวัน กลางคืน ฤดูกาล ลมบก ลมทะเล ลมมรสุม แผ่นดินไหว แม่น้ำและเขื่อนที่สำคัญในประเทศไทย และภาวะโลกร้อน

Visitors: 25,787