มิถุนายน 2566

เกมบันไดงู ถือกำเนิดจากอินเดียแล้วไปสู่ประเทศอังกฤษราว ค.ศ. 1890 ปัจจุบันเป็นที่รู้จักและนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก และมีการประยุกต์ใช้รูปแบบเกมนี้ในหลายแพลตฟอร์ม เช่น เกมฉบับพ็อคเก็ต เกมในมือถือ บอร์ดเกมต่างๆ ซึ่งในเกมกระดานนี้เป็นการเรียนรู้พยัญชนะไทย ก-ฮ และอังกฤษ A-Z เหมาะสำหรับวัยเตรียมอนุบาลหรือปฐมวัย กระตุ้นพัฒนาการเล่นเพื่อสร้างประสบการณ์เชิงสัญลักษณ์และจดจำแบบเป็นเรื่องราว เพราะ "ความหมาย" คือ "หัวใจ" ของภาษา เมื่อการเรียนรู้มีชีวิตชีวา สนุกสนาน เพลิดเพลิน (Play and Learn) ซึ่งเป็นการเรียนภาษาแบบธรรมชาติ ก็จะสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นอย่างสร้างสร้างสรรค์ บางครั้งกลายเป็นผลักดันให้เด็กคิดค้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองกับเพื่อนๆ และเป็นกิจกรรม ลด ละ เลี่ยง การเล่นจอมือถือ หรือแท็บเล็ตได้อีกด้วย

กิจกรรมนำการสอน ที่ยึดตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเด็กๆ จะเป็นโจทย์หรือเป็นผู้ให้ข้อมูลกับครู/ผู้สอนหรือผู้ปกครอง เพราะแต่ละคนมีอัตราก้าวหน้าในการเรียนรู้ต่างกัน เมื่อความหลากหลายสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง และสามารถนำมาเชื่อมโยงเข้าหากันเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ได้ การมีสื่อการสอนหลายรูปแบบจึงช่วยให้ การสอนง่ายขึ้น อาทิ การสอนพยัญชนะภาษาไทยที่เริ่มตั้งแต่ปฐมวัย หรือผู้เรียนเป็นชาวต่างชาติต่างภาษา อาจจะเริ่มต้นด้วยการให้ดูบัตรภาพขนาดใหญ่ ไล่ลำดับ พร้อมท่องจำก่อน แล้วทบทวนด้วยการต่อจิ๊กซอว์แบบภาพใหญ่ หรือจิ๊กซอว์จับคู่ เพื่อทบทวนหรือเพิ่มความคุ้นเคยกับตัวพยัญชนะ โดยสลับกิจกรรมไปจนกว่าจะพบว่ามีการจดจำครบทั้ง 44 พยัญชนะ ซึ่งทุกชุดผลิตจากพลาสติกพีพี ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ใช้สีไร้สารตะกั่ว ล้างทำความสะอาดได้ด้วยน้ำสบู่

เมื่อเด็กเติบโตมาจนกระทั่งพูดตอบคำถามได้นั้น เด็กๆ จะมีข้อมูลจากประสบการณ์แวดล้อมมาระดับนึง เช่น มี พ่อเป็นหมอ, แม่เป็นครู, พี่เป็ศิลปิน, ลุงเป็นตำรวจ, น้าเป็นพยาบาล และคำถามที่เด็กๆ มักถูกถามประจำ คือ " โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร ? " ซึ่งเด็กมักตอบตามภาพและความรู้สึกที่ประทับใจต่อบุคคลแวดล้อม หรือบางคนอาจจะเลือกไม่ตอบก็เป็นได้ ถ้าพ่อแม่หรือผู้ปกครองได้ให้โอกาสเด็กๆ ได้รู้จักหลายๆ อาชีพ โดยเริ่มจากป้อนข้อมูลผ่านการเล่นจับคู่บัตร มีการอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือหรือระบบสืบค้นออนไลน์ นั่นจะช่วยให้กระบวนการเรียนในลำดับชั้นต่างๆ เข้าใกล้อาชีพนั้นๆ ไปเรื่อยๆ หรืออย่างน้อยเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เริ่มต้นการเรียนอย่างมีเป้าหมาย

ดังนั้นเมื่อเด็กเติบโตขึ้น จะประกอบอาชีพอะไร ก็ขอให้เป็นคนดี เมื่อสังคมดี ประเทศชาติดี การมีชีวิตก็มั่นคง เหมือนที่เรารู้กันว่าเด็กคืออนาคตของชาติ ยิ่งสังคมผู้สูงอายุได้เกิดขึ้นแล้วและปริมาณเด็กที่ลดลง การดูแลเด็กให้เติบใหญ่มีอาชีพที่ตรงตามต้องการ จึงเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าที่ผ่านมา

Visitors: 47,327