มิถุนายน 2565

ช่วงเวลาที่ทุกจุดต้องการความสะอาด ช่วงเวลาทำการที่ชัดเจน จำกัดการเข้า-ออก ของผู้คน ป้ายชี้บ่งมีความสำคัญทีเดียว และเพื่อประหยัดทรัพยากร ลดปริมาณขยะ นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ด้วยป้ายแขวนแสดงข้อความได้ทั้ง 2 ด้าน ในป้ายเดียว เพียงกลับหน้า-หลัง เหมาะกับ ห้างร้าน สถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน ห้องธุรการ ห้องสมุด ห้องโสตทัศนศึกษา เป็นต้น และถ้ามองหาสื่อการสอนประเภทโปสเตอร์และจิ๊กซอว์ เหมาะสำหรับเด็กเรียนออนไซท์และออนไลน์ ติดผนังห้องเรียนหรือบ้าน ชวนเด็กๆ เล่นเกมเพื่อลดการเล่นมือถือ ได้ความรู้แบบ Play & Learn

Visitors: 25,787