กันยายน 25564

เด็กๆ มักสนใจเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมีมากมายตั้งแต่ วงจรชีวิต การแบ่งชนิด ประโยชน์ของสัตว์ต่อระบบนิเวศ สำหรับเด็กที่ไม่ค่อยได้ไปสวนสัตว์หรืออ่านหนังสือเกี่ยวกับสัตว์ เพื่อให้เด็กๆ คุ้นเคยกับสัตว์ชนิดต่างๆ การเรียนรู้ผ่านการเล่นเกม เช่น บิงโก โดมิโน ตัวต่อจิ๊กซอว์ บัตรคำ เหล่านี้ เด็กๆ จะรู้จักการจำแนกและวิเคราะห์ข้อมูล  เช่น อาหารที่กิน สีสัน ขนาด แหล่งที่อยู่ เป็นต้น คุณครูหรือผู้ปกครองชวนเด็กๆ ร่วมกันตอบคำถาม เช่น สัตว์ชนิดไหนชอบกินพืชกินสัตว์ สัตว์ชนิดไหนใช้งานได้ในปัจจุบัน หรือสัตว์ชนิดที่อันตรายมีลักษณะอย่างไร สัตว์เลื้อยคลานหายในน้ำได้อย่างไร แล้วนำสู่การเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี โดยการเปิดวิดิโอความรู้ผ่านระบบออนไลน์ เช่น รายการสารคดีสัตว์โลก สิ่งแวดล้อม สัตว์โลกน่ารัก หรือกิจกรรมการถ่ายรูปเมื่อไปเที่ยวที่ต่างๆ แล้วสอนการแชร์ภาพหรือเรื่องราวของสัตว์นั้นๆ ในสังคมสื่อสารออนไลน์ด้วยข้อความที่เป็นมิตรและยังเป็นการสะสมความรู้เก็บไว้อย่างเป็นระบบอีกด้วย

Visitors: 6,015