กรกฎาคม 2565

เริ่มต้นปูพื้นฐานการเรียนภาษาไทยของเด็กๆ แบบเป็นธรรมชาติ ด้วยบัตรพยัญชนะ ก-ฮ ขนาด A5 มองเห็นได้จากระยะไกล สร้างการจดจำได้ง่าย ใช้ตกแต่งห้องเรียนหรือเป็นอุปกรณ์สื่อการสอนประกอบการเล่นเกมทายตัวพยัญชนะ, อักษร 3 หมู่ หรือนำบัตรเป็นพยัญชนะต้นเรื่องในการเชื่อมโยงเรื่องราวเข้ากับสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมตัวรับมือภาวะโลกร้อน โดยเล่าเป็นนิทาน ทำให้การสอนมีประสิทธิภาพ เช่น ก ไก่ เก็บขยะ  ย ยักษ์ แยกขยะ  น หนู นำกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น

Visitors: 25,787